Sink og sex

Sink har betydning for over 300 ulike enzymer i kroppen, og et lavt nivå kan knyttes til tap av sexlyst.  … Läs mer